สำหรับในวงการ: 14 – 17 ตุลาคม | สำหรับแฟนๆ: 15 - 17ตุลาคม

gamescom asia 2021 | PRIMETIME | EN

gamescom asia 2021 | PRIMETIME | ID

gamescom asia 2021 | PRIMETIME | TH

gamescom asia 2021

 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline

gamescom asia 2021 | Studio Day 1 Highlights

 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline

gamescom asia 2021 | Studio Day 2 Highlights

 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline
 • anemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemptytextllineanemanemptytextlline